Slider

Kale and quinoa salad

Monday, 16 January 2017

I still remember when I was six years old and was about to go to school for the first time. I was so hyper and sat with my jacket and shoes in the kitchen ready to go one hour before class even started. I've got a little bit of that feeling this morning as well. Well I'm not hyper and I'm not wearing my coat and shoes, but I am really excited to start my first semester on the journalist program on Södertörn. I'm excited to develop my writing and see what path I will choose to focus on. 

//  Jag kommer fortfarande ihåg när jag var sex år och skulle gå iväg till skolan för första gången. Jag vas så hyper och satt i köket med min jacka och skor på en timme innan vi ens behövde åka. Jag har lite av den känslan den här morgonen också. Jag kanske inte är hyper och jag har inte på mig min kappa och mina skor, men jag är otroligt taggad på att börja min första termin på journalistik multimedia på Södertörn. Det ska bli spännande att få utveckla mitt skrivande och se vilken väg jag kommer välja att fokusera på.


Since it's my first day at uni, I prepared myself yesterday with a run on the treadmill and after that a delicious and healthy dinner! This kale and quinoa salad is packed with protein and vitamins such as B, K, A and C. 

I love adding fresh coriander to my food at the moment! Coriander has a very special flavour and I know that most people either like it or hate it. I think it's fresh and works perfect in loads of different dishes. Maybe I should try to grow my own coriander at home? Naaah, I'd probably mess it up! Anyways, it doesn't matter if you grow your own coriander or buy it from the store, either way it'll work perfectly in this salad. 

//  Eftersom det är min första dag på universitet så förberedde jag mig igår med att springa lite på löparbandet och sedan en supergod och nyttig middag! Den här grönkåls och quinoasalladen är proppad med protein och vitaminer som bl.a B, K, A and C. 

Jag älskar att ha färsk koriander i min mat för tillfället! Koriander har en ganska speciell smak och jag vet att de flesta antingen gillar det eller hatar det. Jag tycker det är fräscht och så funkar det perfekt i olika typer av rätter. Jag kanske borde testa att odla egen koriander hemma? Naaah, jag skulle nog bara döda växten! Hur som helst, oavsett om du odlar din egen koriander eller köper från affären så funkar det perfekt i den här salladen.

Ingredients 
- Quinoa 
- Kale 
- Fresh coriander 
- Black beans
- Corn 
- Cucumber 
- Red onion 
- Lemon juice
Optional: Sriracha or mashed avocado

Kale and quinoa salad 

1. Cook the quinoa according to the instructions. 

2. Chop and rinse the kale and then drain and rinse the black beans and corn. Finely chop the red onion and cucumber and roughly chop some fresh coriander. Mix everything together in a bowl. 

3. When the quinoa is done cooking, mix it in with the rest of the salad and squeeze over some lemon juice.

4. Drizzle over some sriracha (my choice this time) or top it with some mashed avocado, or why not both. 

Room with a view

Saturday, 14 January 2017

If you follow me on Instagram (@oliviakahlin) you might have seen me posting this view yesterday. Yep, this is the view from my room in the new flat! Isn't it amazing? I don't think I will ever get tired of it. 

Yesterday went really good and I feel like I've settled in and made the room my own pretty quick. My dad is coming with a bookshelf tonight though, so that'll make it easier to get some books and other things out of the way. 

I've spent my first day in my new hometown with my friend Cornelia. I helped her clean her apartment since she's moving and then we sat on Espresso House for a couple of hours. Like I said, my dad is coming tonight so I'm going out for dinner with him. We've booked a table on a lebanese restaurant. So excited! I can never get enough lebanese food! 

//  Om ni följer mig på Instagram (@oliviakahlin) så kanske ni såg att jag laddade upp ett foto på den här utsikten. Ja, det här är alltså utsikten från mitt rum i den nya lägenheten! Är den inte fantastisk? Jag tror aldrig jag kommer tröttna på den. 

Gårdagen flöt på bra och det känns redan som att jag fått i ordning och gjort rummet till mitt. Min pappa kommer med en bokhylla nu ikväll, så då blir det lättare att få undan lite böcker och andra grejer. 

Min första dag i den nya hemstaden spenderade jag med min vän Cornelia. Jag hjälpte henne städa sin lägenhet då hon ska flytta och sen satt vi på Espresso House i några timmar. Som jag sa så kommer min pappa ikväll så jag sa ut och äta middag med honom. Vi har bokat bord på ett libanesiskt ställe. Så taggad! Jag kan aldrig få nog av libanesisk mat!

Healthy pralines

Friday, 13 January 2017

Today is moving day! I'm moving to Stockholm. I've packed my things in the car and am about to leave in about one hour. Let's just say the car is crammed, and even though it's crammed my dad is coming with even more things tomorrow. 

Even though I'm moving all day, I'm still sharing a delicious vegan recipe with you guys since it's Friday. 

//  Idag är det flyttdag! Jag flyttar till Stockholm. Jag har packat alla mina grejer i bilen och ska åka iväg om ungefär en timme. Bilen är proppad om vi säger så, och även fast den är det så kommer min pappa med mer saker imorgon. 

Även fast det är flyttdag så tänker jag självklart dela med mig av ett gott veganskt recept eftersom det är fredag. 

These pralines are one of the best things I've made! It's basically stuffed dates covered in dark chocolate. A relative had made these for Christmas but with one whole almond inside. I had to try and re-make them, but instead I stuffed the dates with some peanut butter and one whole cashew nut. 

So delicious and also, they're healthy! It's the perfect treat for the weekends but also in the middle of the week.

//  Dessa praliner är nog något av det bästa jag gjort! Det är helt enkelt fyllda dadlar täckta i mörk choklad. En släkting gjorde de här till jul men med en hel mandel inuti. Jag var tvungen att prova på att göra de hemma, men jag fyllde dadlarna med lite jordnötssmör och en hel cashewnöt.

Så otroligt gott och så är de ju nyttiga! Perfekt godsak för helgen men passar även att göra mitt i veckan. 

Ingredients
- Dates 
- Peanut butter (no added salt or sugar) 
- Cashew nuts 
- Dark chocolate 

Healthy pralines

1. Remove the pits from the dates. 

2. Stuff the date with a little bit of peanut butter and one cashew and close the date again. 

3. Melt the dark chocolate over a water bath. When it's melted and smooth, put one date at a time in the chocolate, cover it and put it on plate (be more clever than I was and put them on paper to prevent them to stick on the plate too much). 

4. Let sit in the fridge and take out a couple of minutes before serving.

Wearing a swimsuit with small boobs

Thursday, 12 January 2017"I look like a boy", I think to myself when I see my reflection in the mirror wearing a swimsuit. I'm going to a water park with my dad and older brother. We used to go there all the time when we were younger. Just the three of us. The plan is to go there again, now when we´re older, and be a bit nostalgic. I'm excited to got there, but there's one thought that takes over. I've got no boobs. No boobs in a swimsuit. Attractive. 

Looking through my wardrobe I realise I've only got one nice bikini. I don't want to wear a bikini in a water park though. The top will just fall down and be distracting. So here I stand in the fitting room in a swimsuit that makes me look like a boy... I look on myself from the side... Nope – they're just like they've been since I was 14. I take it off and change to my own clothes, walk out from the fitting room to the till and buy it. 

Even though I don't like my boobs, I'm not going to let that stop me from going to public swimming pools or water parks. There's nothing I can do about it. Sure, I could pay someone to get them fixed. I don't think it's wrong for people to do plastic surgery, everyone has the right to do what they want with their bodies, but personally I couldn't do that. It would feel wrong, because then it's like I give in to societies messed up picture of what women should look like! 

Yes, I've got those stupid thoughts about me not being good enough implanted in my mind. I think most of us do. What's important though is that we try to not let them take over and stop us from doing things. I'm not saying it's easy. Putting on that swimsuit and try to let go and just enjoy myself was hard, but I did it anyway. 

//  "Jag ser ut som en pojke, tänker jag för mig själv när jag ser mig själv i spegeln bära en baddräkt. Jag ska till en vattenpark med min pappa och storebror. Vi brukade alltid åka dit när vi var yngre. Bar vi tre. Planen är att åka dit igen, nu när vi är äldre, och vara lite nostalgiska. Jag är taggad på att åka dit, men det är en tanke som tar över. Jag har inga bröst. Inga bröst i en baddräkt. Attraktivt. 

När jag tittar igenom garderoben inser jag att jag bara har en snygg bikini. Jag vill dock inte ha på mig en bikini på vattenparken. Överdelen kommer bara åka av och vara i vägen. Därför står jag nu här i provhytten i en baddräkt som får mig att se ut som en pojke... Jag tittar på mig själv från sidan... Nej – de ser precis likadana ut som när jag var 14. Jag tar av den och byter till mina egna kläder, går ut från provhytten till kassan och köper den. 

Även fastän jag inte gillar mina bröst, så tänker jag inte låta det hindra mig från att gå till offentliga pooler eller vattenparker. Det finns inget jag kan göra åt saken. Visst, jag skulle kunna betala något att fixa till de. Jag tycker inte det är fel av människor att göra plastikoperationer, alla har rätt att göra vad de vill med sina kroppar, men för mig personligen skulle jag inte kunna göra det. Det skulle kännas fel, som att jag gav upp och lät mig styras av samhällets sjuka ideal för hur kvinnor ska se ut!

Ja, jag har de där dumma tankarna om att jag inte ser bra ut nog inplanterade i mitt huvud. Det tror jag de flesta av oss har. Det viktiga är dock att vi inte låter de ta över och stoppar oss från att göra saker. Jag säger inte att det är lätt. Att ta på den där baddräkten och att försöka släppa allt och bara ha kul var svårt, men jag gjorde det ändå. 

The Ordinary Vegan tries out - #31

Wednesday, 11 January 2017

I absolutely love Lush! Since I used to study close to their three floor-store on Oxford Street, I sometimes went there before or after class to just smell all of the bath bombs, shower gels, hand creams and, well yeah, everything. 

Can you imagine how happy I was when I found out that I've barely got a 10 minute walk to the store on Södermalm in Stockholm?!

//  Jag älskar verkligen Lush! Eftersom jag pluggade nära affären på tre våningar på Oxford Street, brukade jag ibland gå dit innan eller efter lektionerna bara för att lukta på badbomberna, duschtvålarna, handkrämerna och, ja, allt. 

Ni kan säkert förstå hur glad jag blev när jag insåg att jag knappt har 10 minuters promenad till affären på Södermalm i Stockholm?!

This shower cream, Yuzu and cocoa, has the smell of chocolate and oranges. I adore this one, because; Number one – who doesn't love chocolate? Number two – who doesn't love chocolate? Seriously though, the combo of chocolate and orange is perfect because the orange makes it less heavy and more fresh. 

In England I think I paid around £19 for 500g while I paid £27 for it in Sweden. Yes, it is a bit more expensive but you have to have it in mind that they don't test on animals and they're great at recycling materials. 

All products at Lush are not vegan, but a lot of them are. Everything is marked "Suitable for Vegans" on the back, which makes it clear and easy. 

Surprise, surprise – this shower cream will of course get five out of five vegan jumping bunnies!

//  Den här duschtvålen, Yuzu and cocoa, doftar choklad och apelsin. Jag älskar den här därför att; Ett – vem gillar inte choklad? Två – vem älskar inte choklad? Nej men om vi ska vara seriösa. Kombinationen av choklad och apelsin tillsammans är perfekt då apelsinen gör den mindre tung och mer fräsch.

I England betalade jag runt 207 kr för 500g medan jag betalae 299 kr i Sverige. Ja, den är en aning dyr men man får tänka på att de inte testar någonting på djur och dessutom är de duktiga på att återvinna material. 

Alla produkter från Lush är inte veganska, men många är det. Allt är markerad med "Suitable for Vegans" på baksidan av produkten, vilket för det tydligt och enkelt. 

Surprise, surprise – den här duschtvålen får  självklart fem av fem veganska hoppande kaniner!
Eating fat for healthy hair

Tuesday, 10 January 2017

If you've been reading my blog for a while you know that I'm struggling with my hair at the moment. I've always had very thin and fair hair, but for the latest year and a half it has just gotten worse and worse. It barely grows and the ends split and goes off. 

I've tried to do a lot of different things recently to get it back to normal again. One thing I've done is that I've started to eat more fat. Fat doesn't mean unhealthy. I'm talking about healthy fats like avocado, tahini, nuts and seeds. 

//  Om du har läst min blogg ett tag så har du förmodligen koll på att jag kämpar med mitt hår för tillfälelt. Jag har alltid haft väldigt tunt hår, men det senaste ett och ett halvt året har den bara blivit värre. Det växer knappt och topparna går av. 

Jag har testat att göra en hel del olika saker för att få det tillbaka till normalt igen. En sak jag gjort är att jag börjat äta mer fett. Fett betyder dock inte onyttigt. Jag pratar om nyttiga fetter som avokado, tahini, nötter och frön.  

So has it worked? Well people have told me my hair looks better know compared to a couple of moths ago. It's still not back to normal though, but it feels like it doesn't go off as much now. I think it's heading in the right direction at least, which feels great.

Healthy fats I always got at home: 
- Avocado 
- Almonds
- Cashew nuts
- Chia seeds 
- Tahini 

//  Har det funkat då? Några har faktiskt sagt att mitt hår ser friskare ut nu jämfört med för några månader sedan. Det är fortfarande inte tillbaka till det normala, men det känns som att det är på väg i rätt riktning i alla fall, och det känns jättebra. 

Nyttiga fetter jag alltid har hemma: 
- Avocado
- Mandlar
- Cashewnötter
- Chiafrön 
- Tahini

Avocado and chickpea sandwich

Monday, 9 January 2017

My mom is the best at baking bread! Her bread was definitely one of the things I missed the most when living in London. I don't eat as much sandwiches now as I used to though, but I can't say no when they come out fresh and hot from the oven.

//  Min mamma är bäst på att baka bröd! Hennes bröd var definitivt en av grejerna jag saknade mest när jag bodde i London. Jag äter dock inte mackor lika ofta länge, men jag tackar aldrig nej till varmt nybakat bröd direkt från ugnen. 


Avocado on bread is a combo that never dies. Simple and delicious. I thought I would try something a bit different and even more filling, so I made a sandwich with avocado but added chickpeas. A great combo that's quick and easy to make. 

//  Avocado på macka är en kombo som aldrig dör. Enkelt och gott. Jag tänkte att jag skulle pröva något annorlunda och ännu mer matigt, så jag gjorde en macka med avocado men hade även kikärtor till. En toppenbra kombo som är lätt och snabb att göra. 

Ingredients
- Avocado
- Chickpeas 
- Lemon 
- Sea salt
- Black pepper
- Bread of choice 

Avocado and chickpea sandwich

1. Drain and rinse the chickpeas. 

2. Mash the chickpeas and avocado in a bowl.

3. Squeeze in the juice from one wedge of lemon and add in salt and pepper after taste. 

4. Spread on your bread of choice. Done!
Copyright © Ordinary Vegan
Design by Fearne