Wednesday, 7 December 2016

The Ordinary Vegan tries out - #28

I had never tried out the nail polish from China Glaze before I got it in Glossy Box (a beauty subscription box from Sweden), so I was excited to try it out. I got this pink colour, which I thought looked so cute. You can never get to many shades of pink nail polishes. 
____________________

Jag hade aldrig provat nagellacken från China Glaze innan jag fick den här i Glossy Box (en prenumerationsbox med skönhetsprodukter), så jag var taggad på att prova den. Jag fick den här rosa färgen som jag tyckte såg så söt ut. Man aldrig få för många nyanser av rosa nagellack. 

Unfortunately, I was a bit disappointed of how the colour looked on the nails. It was much, much lighter and I had to put on several layers to make the colour show of. 
____________________


Tyvärr blev jag lite besviken på hur färgen blev på naglarna. Den var mycket, mycket ljusare och jag var tvungen att ha på flera lager för att färgen skulle synas. 


I did not get the best impression of this one unfortunately. Have anyone of you guys tried nail polish from China Glaze? If you have, let me know what you thought of it. I'm giving this 2 out of 5 vegan jumping bunnies.  
____________________

Jag fick inte det bästa intrycket av den här tyvärr. Har någon av er provat nagellack från China Glaze? Om ni har det, kommentera gärna vad ni tyckte. Jag ger den 2 ut av 5 veganska hoppande kaniner. Tuesday, 6 December 2016

Vegan Christmas lunch


This Sunday I had a Christmas lunch at Rosengrens Skafferi in Örebro. It was a vegetarian/vegan buffé with loads of Christmassy dishes and treats. I had no idea how much of the stuff I was going to be able to eat, but there had to be something.
____________________

I söndags åt jag jullunch på Rosengrens Skafferi i Örebro. Det var en vegetarisk/vegansk buffé men massa juliga rätter och godsaker. Jag hade ingen aning om hur mycket av sakerna jag skulle kunna äta, men tänkte att det borde finnas något.A lot of things had dairy products in it but there were loads of different variations of hummus, sallads, fresh bread, potato and a stew with sweet potato, butternut squash and tofu. The treats to the left in the picture was also vegan and raw.
____________________

Det var mycket som innehöll mjölkprodukter men det fanns massa olika röror, sallader, nybakat bröd, potatis och en gryta med sötpotatis, butternutpumpa och tofu. Godsakerna till vänster i bilden var också veganska och "raw". 
Over all I couldn't eat the majority of the things. What I could eat though was delicious! The chef even wanted me (an another girl who also was vegan) to have some more hot food, so she brought some vegetable patties and a curry spiced rice. How sweet?! Even though the curry rice might not be that Christmassy - but who cares if it tasted good
____________________

Allt som allt kunde jag inte äta majoriteten av grejerna. Det jag kunde äta var dock supergott! Kocken ville till och med att jag (och en annan tjej som också var vegan) skulle få mer varm mat, så hon gav oss grönsaksbiffar och currykryddat ris. Hur gulligt?! Även om curryriset inte var så juligt - men vem bryr sig om det är gott?

Monday, 5 December 2016

Healthy winter buddha bowl

I had plans on getting up early to do a morning workout, but I had such a hard time getting out of bed! I was so tired and my throat is a bit sore. Think it's because of one of my wisdom tooth are growing. Well well, I've just got to do the best of the day!
____________________

Jag hade planer på att gå upp tidigt för att träna idag, men jag hade så svårt att gå upp ur sängen! Jag var så trött och min hals är inte på topp. Tror det är på grund av en visdomstand som håller på att växa. Jaja, man får bara göra det bästa av dagen!

Something positive about today is this dish that I made this weekend and also got with me to work today. I love making Buddha Bowls or whatever you call it, because you can literally just throw in whatever you've got at home. 

Okey, now I'm off to work. Have a great day!
____________________

Något positivt med dagen är denna måltid som jag gjorde i helgen och som jag har i matlåda till jobbet också. Jag älskar att göra Buddha Bowls eller vad man kallar det. Det är bara att slänga ihop vad man har hemma. 

Okej nu ska jag dra iväg till jobbet. Ha en bra dag!

Ingredients
- Couscous 
- Kale
- Brussel sprouts
- Butternut squash 
- Black beans 
- Avocado 
- Dried herbs 
- 2 tsp tahini
- 1/2 lemon 
- Salt
- Black pepper

Healthy winter buddha bowl

1. In a bowl, mix one part of couscous and two parts of hot water together with some dried herbs. Put a plate on the bowl and let it swell to fluffy couscous. 

2. Chop up the butternut squash into cubes and roughly chop up the kale. Steam them together with the brussel sprouts (I use a bamboo steamer) for about 15 minutes. 

3. Drain and rinse the black beans and put aside. 

4. Take the avocado, mash it up with a fork and put aside. 

5. To make the dressing mix the tahini, juice from the lemon, some salt and black pepper after taste. 

6. Put the couscous, veggies and greens in a bowl and drizzle over some of the tahini dressing. Take your Instagram shot - Done!

Sunday, 4 December 2016

Christmas advent calendar - #2

It's the second of advent in Sweden, which means I get to open the second gift from the advent calendar my mom has given me (thank you, thank you, thank you mom!). The reason for why I'm sharing this is because all gifts are vegan-friendly. Hopefully, this can give you some inspiration if you're buying something to a vegan friend (or if you just want to buy something for yourself).
____________________

Det är andra advent i Sverige vilket betyder att jag får öppna den andra julklappen från adventskalender som min mamma gett mig (tack, tack, tack mamma!). Anledningen till varför jag delar med mig av det här är för att alla klappar är veganvänliga. Förhoppningsvis kan det här ge dig lite inspiration om du ska köpa något till en vän som är vegan (eller om du bara vill köpa något till dig själv).

This Sunday I got these lip shines from CCS and their collaboration with Therese Lindgren (read my review on the hand creams here). Two have some colour to them and the third one is transparent. 

Now I'm of to eat a vegetarian/vegan Christmas lunch (the excitement is on top!). Hope you're all having a lovely Sunday!
____________________

Den här söndagen fick jag det här lip shine-kitet från CCS och deras sammarbete med Therese Lindgren (läs vad jag tyckte om handkrämerna här). Två är har lite färg i de och den tredje är genomskinlig. 

Nu ska jag snart iväg för ett vegetariskt/veganskt julbord (så taggad!). Hoppas ni alla har en fin söndag!

Friday, 2 December 2016

Cinnamon roasted sweet potato & brussel sprouts

It's the season of Christmas and that means it's okey to listen to Michael Bublé´s Christmas album 24/7 and watch cheezy Christmas movies. It's also okey to make lots of delicious Christmas types of food. This is my first Christmas as a vegan so I'm excited to try out and come up with new recipes. 
____________________

Julmånaden december är här vilket betyder att det är okej att lyssna på Michael Bublés julalbum 24/7 och titta på töntiga julfilmer. Det är också okej att göra massa god julmat. Det här är min första jul som vegan så jag är taggad på att prova och hitta på en massa nya recept.

I got inspired to make this recipe from one of my followers on Instagram (follow me here) who sent me a pictures of cinnamon roasted sweet potatoes. It looked so delicious, so of course I had to try it out! Since brussel sprouts are very cheap right now and also very Christmassy, I decided to add them as well.

This is a perfect dish to have on the Christmas table but also on it's own. I'm definitely going to make cinnamon roasted sweet potato even though it's not Christmas! 
____________________

Jag blev inspirerad att göra det här receptet från en av mina följa på Instagram (följ mig här) som skickade en bild på ugnsbakad sötpotatis med kanel. Det såg så himla gott ut, så självklart var jag tvungen att testa det! I och med att brysselkål är så billigt just nu och även väldigt juligt så fick de också vara med i receptet. 

Det här är en perfekt rätt att ha på julbordet men även för sig självt. Jag kommer definitvt göra ugnsbakad sötpotatis med kanel även fast det inte är jul!

Ingredients
- 2 large sweet potatoes 
- 500g brussel sprouts 
- 1 Tbsp cinnamon 
- A pinch of sea salt 
- A pinch of black pepper
- 3 Tbsp olive oil 
Optional: Chopped almond or pecans

Cinnamon roasted sweet potato and brussel sprouts

1. Turn on the oven on 225°C. 

2. Chop the sweet potato into cubes. Put in a plastic bag and pour in 2 Tbsp of olive oil and the cinnamon. Tie the plastic bag together and toss the sweet potatoes around so that everything is coated with the olive oil and cinnamon. Take out the sweet potato of the bag and spread out on a baking tray and put in the middle of the oven (make sure to stir them around every 10 minutes). 

3. Chop up the brussel sprouts into halves and put these in another plastic bag with 1 Tbsp of olive oil and the salt and black pepper. Make sure everything gets coated. 

4. When the sweet have been in the oven for about 10-15 minutes it's time to spread out the brussel sprouts on the baking tray as well. Put in the oven again for about another 10-15 minutes. 

5. When the sweet potato is soft and the brussel sprout has got some colour it's time to take them out of the oven. 

6. Roughly chop up some almond or pecans and sprinkle over for some texture. One part of the Christmas table - Sorted! 

Wednesday, 30 November 2016

The Ordinary Vegan tries out - #27

I'm up super early this morning. Going to another city on a business network meeting and then off to a client. Leaving in about 15 minutes (6.50am). I'm a morning person though so I don't mind actually. Especially not when I've got a fun day ahead of me. We're going out with work tonight for some dinner (lebanese food, yaaaas!) and drinks. Super excited!
____________________

Idag är jag uppe supertidigt. Ska iväg till en annan stad på ett möte med ett företagsnätverk och efter det ska jag iväg till en kund. Åker om 15 minuter ungefär (6.50). Jag är ju dock en morgonmänniska så det gör mig inte så mycket. Speciellt inte när jag har en rolig dag framför mig. Vi ska ut med jobbet ikväll för middag (libanesiskt, yaaas!) och drinkar. Supertaggad!

Anyways, let's move on to this weeks product. This week I'm trying out these three hand creams from CCS collaboration with the YouTuber Therese Lindgren. I bought them from Lyko for £17,30, which I think is a good price for three hand creams. 

You get two "normal" ones in vanilla and apricot. They go into the skin quick and are not greasy at all. The third one is a more intense one that smells like coconut that is perfect to put on over night and really gives result. I think the intense one is my favourite one since it, like I said, gives quick result just over one night. 

I was a bit disappointed that they didn't smell more. I like it when you can really smell the flavours and when they stick onto the skin. It's great though if you're sensitive to strong smells and also you don't have to bother anyone if you apply it on the bus or something. 
____________________

Hur som helst, nu går vi vidare till veckans produkt. Den här veckan har jag testat de här tre handkrämerna från CCS och deras sammarbete med YouTubern Therese Lindgren. Jag köpte de från Lyko för 199kr, vilket jag tycker är ett bra pris för tre handkrämer. 

Du får två "normala" i dofterna vanilj och aprikos. De går in i huden fort och blir inte alls oljiga/feta. Den tredje är en mer intesiv som luktar kokos och är perfekt att ha på under natten och ger verkligen resultat. Jag tror att den mer intensiva är min favorit då den, som jag sa, ger snabba resultat bara över natten. 

Jag blev lite besviken på dofterna dock. Jag gillar ju när det luktar ordentligt och när det fastnar på huden. De är dock jättebra om man är känslig för starka dofter och det är även positivt då man inte behöver oroa sig för att störa någon på bussen eller något. 


They could've smelled more in my opinion, but the price and result weigh up everything and I would love to have the intense hand cream on a bigger tube. I'm giving this 4 out of 5 vegan jumping bunnies! 
____________________

Kunde ha luktat mer om ni frågar mig, men priset och resultatet väger upp det och jag skulle absolut vilja ha en stor tub med den mer intensiva handkrämen. Jag ger de 4 ut av 5 veganska hoppande kaniner!Tuesday, 29 November 2016

Tuesday favourites

- The fact that Espresso House are launching a vegan wrap! You can now have the chocolate ball, overnight oats, porridge, drinks on either soy- or oats milk and something a bit more filling - YAY!

- The YouTuber SoothingSista's latest Japan travel vlogs. Gosh, I need to go back there soon!

- Another YouTube-tips. Tomas Sekelius. A Swedish (don't know if he got subtitles) YouTuber who makes my mornings! 

- Swedish online retailer Green Laces that sells 100% vegan shoes and accessories from Swedish brands but also brands from around the world.

- Asos Eco Edit. It's not all vegan, but all clothes are eco-friendly and have a less impact on out planet. 

- The outfit I'm wearing in the picture above. Suits my mood at the moment. 
____________________

- Det faktum att Espresso House lanserar en vegansk wrap! Nu kan man äta chokladbollen, deras overnight oats, havregrynsgröt, drycker  på soja- eller havremjölk och nu något mer matigt - YAY!

- Resevloggarna i Japan från YouTubern SoothingSista. Åhh måste verkligen åka tillbaka snart!

- Ännu ett Youtube-tips. Tomas Sekelius. En svensk YouTuber som gör min morgonar!

- Svenska onlinebutiken Green Laces som säljer 100% vegansk skor och accessoarer från svenska märken men även från märken runt om i världen. 

Asos Eco Edit. Allt är inte vegansk, men alla kläder är miljövänligare och har mindre påverkan på vår planet.

- Outfiten jag har på mig på bilden. Passar mitt humör för tillfället.
);